Pozew o rozwód

lawyer in office

Rozwód to bolesna sprawa dla małżonków, ale czasami konieczna. Jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego istnieją podstawy do orzeczenia rozwodu. Przez zupełny i trwały rozkład pożycia w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa rozumie się całkowite zerwanie więzi łączącej małżonków. Musi więc dojść do zerwania pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. W […]

Ochrona praw osobistych cz. II

Temida, symbol prawa i ochrony praw osobistych

Jak chronić dobra osobiste? Jeżeli uważasz, że Twoje dobra osobiste są zagrożone działaniami innych osób lub doszło do ich naruszenia, powinieneś podjąć stosowne kroki w celu ich ochrony. Przede wszystkim konieczna będzie  analiza, czy doszło do zagrożenia naruszenia lub samego naruszenia dóbr osobistych. Należy więc ustalić, czy zagrożenie / naruszenie Twoich dóbr osobistych miało charakter […]

Przeniesienie praw autorskich – wyłącznie w formie pisemnej.

Copyright Symbol

Czasami spotykam się z twierdzeniem, że ktoś nabył autorskie prawa majątkowe na podstawie, uwaga, faktury.Nabywcy są przekonani, że zamówili utwór, np. grafikę (logo) swojej firmy lub grafikę znaku towarowego, i nabyli do takiego utworu autorskie prawa majątkowe. Twierdzenie o nabyciu praw autorskich opierają jednak nie na pisemnej umowie, ale na fakturze. Wskazują, że przecież dany […]