Postępowanie Cywilne

Kancelaria Prawna NOVA

Postępowania Cywilne:

Postępowania cywilne:
Kancelaria udzieli Państwu wsparcia prawnego w ramach zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów, w szczególności w sprawach:

  • Rozwodów i separacji;
  • Podziału majątku wspólnego małżonków;
  • Sporów dot. procesów inwestycyjnych (w tym sporów o wybudowanie mieszkania lub domu, wykonanie inwestycji drogowych);
  • Sporów o najem powierzchni użytkowych i mieszkaniowych,
  • Spraw spadkowych, w tym postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, spraw o dział spadku, spraw o zachowek, czy wydziedziczenie,
  • Spraw z zakresu prawa pracy, w tym spraw o rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie stosunku pracy lub mobbing w miejscu pracy.

 

Kancelaria udzieli Państwu wsparcia w przygotowaniu i realizacji strategii postępowania, a także w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód i porozumień.