logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Postępowanie cywilne

Kancelaria Prawna NOVA

Pomoc przy postępowaniu cywilnym

Zapewniamy wsparcie profesjonalnego adwokata lub radcy prawnego w sprawach przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów. Możesz nam powierzyć sprawy cywilne, a szczególnie dotyczące:

  • rozwodów i separacji;
  • podziału majątku wspólnego małżonków;
  • spraw o unieważnienie umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej (CHF);
  • procesów inwestycyjnych (w tym sporów o wybudowanie mieszkania lub domu, wykonanie inwestycji drogowych);
  • sporów o najem powierzchni użytkowych i mieszkaniowych;
  • spraw spadkowych, w tym postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, spraw o dział spadku, spraw o zachowek, czy wydziedziczenie;
  • spraw z zakresu prawa pracy, w tym spraw o rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie stosunku pracy lub mobbing w miejscu pracy.

 

Pomożemy również w przygotowaniu i realizacji strategii postępowania w konkretnych sprawach, a także w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód oraz porozumień.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!