O Kancelarii

Dawid Łukasiewicz

Radca Prawny

Kancelaria Prawna NOVA

O Kancelarii:

Kancelaria prawna świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Powierzone Kancelarii sprawy prowadzimy w sposób profesjonalny i wszechstronny, podchodząc indywidualnie dokażdego Klienta i jego problemów. W każdej sprawie zabezpieczamy interesy prawne Klienta, uwzględniając jednocześnie jego potrzeby biznesowe i strategię prowadzenia działalności lub realizacji danego projektu. Kancelaria w swojej działalności kieruje się mottem:

„Nie mówimy, że nie można rozwiązać problemu, ale wskazujmy drogę, jak ten problem można rozwiązać”.

W ramach świadczonych usług w obszarze własności intelektualnej oferujemy naszym Klientom profesjonalne wsparcie prawne w planowaniu i realizacji projektów związanych z wszelkiego rodzaju produkcjami audiowizualnymi (serialami, filmami, programami rozrywkowymi, czy reklamą), od etapu pozyskania środków finansowych i rozwoju prac literackich, przez właściwy okres zdjęciowy i etap postprodukcji. Kancelaria w sposób profesjonalny przygotuje umowy dla twórców, aktorów lub członków ekipy filmowej, a także udzieli Państwu wsparcia w negocjacjach postanowień ww. umów lub umów z podmiotami zamawiającymi produkcję utworu audiowizualnego.Uzyskają Państwo także wsparcie prawne w ramach ubiegania się o uzyskanie dofinansowania produkcji utworu audiowizualnego od właściwych instytucji.

W ramach spraw związanych z procesami cywilnymi Kancelaria współpracuje z adwokatami mającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów przed sądami różnych instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Kancelaria pomoże Państwu zarówno w ustaleniu strategii prowadzenia danej sprawy cywilnej, jak również zapewni Państwu profesjonalne zastępstwo przed sądem.

Powierzając nam swoją sprawę, uzyskają Państwo wsparcie prawne na profesjonalnym poziomie oraz indywidualne podejście w prowadzeniu sprawy uwzględniające Państwa potrzeby i oczekiwania.