logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Przełomowe orzeczenie TSUE: bankom nie przysługuje wynagrodzenie za udostępnienie kapitału

flaga Unii Europejskiej, trybunał sprawiedliwości, orzeczenie TSUE

15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystne dla frankowiczów orzeczenie dotyczące roszczeń o udzielenie kredytu we franku szwajcarskim. Wyjaśniamy na czym polegają rozstrzygnięcia TSUE. Sprawdż! Po niedawnym korzytnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym kredytów frankowych z 16 marca 2023 r., przyszedł czas na kolejne dobre wieści. Tym razem TSUE rozstrzygnął dwie […]

Rozwód bez orzekania o winie

rozwód bez orzekania o winie, kobieta zdejmuje obrączkę

W polskim prawie rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem zakończenia małżeństwa. Małżonkowie najczęściej decydują się na takie rozwiązanie, jeśli rozwód jest ich obopólną decyzją. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie wyłącznie wtedy, gdy obie strony o to wnoszą. Jak wygląda cały proces? Na co sąd zwraca uwagę? Rozwód bez orzekania o […]

Kredyty frankowe: wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów

rozmowa z prawnikiem o wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych

16 marca 2023 r. zapadł kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący umów kredytów frankowych. TSUE uznał m.in., że skutki unieważnienia umowy kredytowej z powodu zawarcia w niej postanowień niedozwolonych nie mogą wpłynąć niekorzystanie na sytuację kredytobiorcy (konsumenta). Wyrok TSUE dotyczy dwóch aspektów: unieważnienia umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą ze względu na nieuczciwy charakter jednego […]

Czy twórcom i aktorom przysługują tzw. tantiemy za rozpowszechnianie filmów i seriali w sieci Internet?

ochrona praw autorskich w internecie

Odpowiedź na ww. pytanie jest niestety przecząca. Zgodnie z art. 72 ust. 2¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do wynagrodzenia: 1) proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach; 2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania; 3) […]

Ochrona praw osobistych

rozmowa z prawnikiem w sądzie, ochrona praw osobistych

Co to są dobra osobiste? W Polskim prawie nie została sformułowana legalna definicja dóbr osobistych. Przykładowe wyliczenie poszczególnych dóbr osobistych zostało ujęte w kodeksie cywilnym (k.c.). Zgodnie z art. 23 k.c. dobrami osobistymi każdego człowieka są m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko,  pseudonim lub wizerunek. Wymieniony w art. 23 k.c. katalog dóbr osobistych nie […]

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!