Ochrona praw osobistych

Co to są dobra osobiste? W Polskim prawie nie została sformułowana legalna definicja dóbr osobistych. Przykładowe wyliczenie poszczególnych dóbr osobistych zostało ujęte w kodeksie cywilnym (k.c.). Zgodnie z art. 23 k.c. dobrami osobistymi każdego człowieka są m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko,  pseudonim lub wizerunek. Wymieniony w art. 23 k.c. katalog dóbr osobistych nie […]