Ochrona praw osobistych w Kancelarii Nova

Każdemu twórcy, w momencie utrwalenia utworu, przysługują osobiste prawa autorskie. Ochrona praw autorskich obowiązuje bezterminowo i bez konieczności formalnej rejestracji, zgłoszenia czy uiszczenia jakichkolwiek opłat. Prawa osobiste są zabezpieczeniem dla autorów danego utworu przed naruszeniem, w tym przypisywaniem sobie autorstwa przez inne osoby, wykorzystywanie go, użycie w nierzetelny sposób oraz wszystkimi działaniami, które mogą godzić w więź pomiędzy twórcą a dziełem. Najpopularniejszą formą naruszenia ochrony praw osobistych jest plagiat, czyli przypisanie sobie autorstwa czyjegoś utworu.

 

Na czym działanie związane z ochroną praw osobistychpolega ochrona praw osobistych?

Do czego ochrona praw osobistych upoważnia twórcę i co zrobić w przypadku, kiedy osobiste prawa autorskie zostaną naruszone? Autor między innymi może wtedy zażądać zaniechania tego działania czy usunięcia skutków wspomnianego naruszenia. Może również ubiegać się o wystosowanie przez sprawcę publicznego oświadczenia, najczęściej w formie przeprosin, które umieszczone jest w mediach lub stosownym kanale publicznej komunikacji czy miejscu naruszenia praw autorskich.

Jeśli sąd uzna naruszenie praw osobistych, twórca może otrzymać zadośćuczynienie. Sąd może również, na żądanie autora, zobowiązać sprawcę do wpłaty pieniędzy na cel społeczny. 

 

Ochrona praw osobistych a prawo karne

Za naruszenie praw autorskich grozi również odpowiedzialność karna, którą należy mieć na uwadze. Naruszenie ochrony praw osobistych, takie jak na przykład plagiat, błędne wskazanie autora utworu lub rozpowszechnianie go bez wskazania autora grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności do lat 3. Podobnie rozpatrywane jest między innymi rozpowszechnianie danego utworu w opracowanej, artystycznej wersji bez wskazania autora czy też jego zniekształcanie.