Ochrona praw autorskich

Mówiąc o ochronie praw autorskich, często myślimy tylko o zakazie wykorzystywania czyjegoś tworu bez zezwolenia. Ochrona praw autorskich ma jednak o wiele szerszy kontekst i jest bardziej rozległym tematem. Jest to prawo, które przysługuje autorowi zawsze, bez konieczności spełniania specjalnych wymagań formalnych, uiszczania opłat czy patentowania. W momencie, kiedy dany utwór ulega uzewnętrznieniu przez autora, zaczyna podlegać ochronie praw autorskich. Niekoniecznie musi zostać utrwalony na nośniku; uzewnętrznić utwór można na przykład przez jego pierwszą publikację, recytację czy pierwsze wystawienie.

 

Rodzaje ochrony praw autorskich

Prawa autorskie możemy podzielić na prawa autorskie osobiste oraz prawa autorskie majątkowe. Ochrona praw autorskich osobistych jest nieograniczona w czasie i trwa wiecznie, od momentu uzewnętrznienia utworu. W razie śmierci, prawa te przysługują kolejno członkom rodziny, zaczynając od małżonka. Ochrona praw autorskich osobistych dotyczy intelektualnego związku autora z utworem. W przypadku ich naruszenia, twórca może wyrazić roszczenia o zaniechanie niezgodnego z prawem działania lub usunięcie skutków danego naruszenia.

Ochrona praw autorskich majątkowych dotyczy korzystania z utworu, zarządzania im oraz jego eksploatacji na wszelkich możliwych polach. Z poziomu ochrony praw autorskich twórca ma prawo roszczenia o zaprzestanie ich naruszenia, usunięcie jego skutków, naprawę szkody, w którą wchodzi także zapłata danej sumy pieniężnej oraz wydanie korzyści.

 

Doradztwo w sprawie ochrony praw autorskich

Ochrona praw autorskich to szeroki temat, a jego zasady nie zawsze są jasne i klarowne dla osób o niezbyt szerokiej wiedzy prawnej. Jeśli szukasz prawnika, który będzie doskonałym doradcą w sprawie ochrony praw autorskich, Kancelaria Nova to najlepsze rozwiązanie. Skorzystaj z usług naszych najlepszych prawników, którzy pomogą nie tylko w temacie ochrony praw autorskich, ale także w wielu innych dziedzinach.