logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Zgodnie z Kodeksem cywilnym do dóbr osobistych człowieka można zaliczyć zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, tajemnicę korespondencji, nietykalność, a najczęściej wymieniane są: wizerunek oraz dobre imię. Kodeks cywilny nie określa jednak zamkniętego katalogu dóbr osobistych, dlatego lista ta może być dłuższa. Dobra osobiste podlegają ochronie cywilnoprawnej, a za naruszenie dóbr osobistych przewidziane są konsekwencje prawne.

Jak można naruszyć dobra osobiste?

Naruszenie dóbr osobistych może nastąpić w różny sposób oraz w różnej formie. Często trudno jest ocenić bez fachowej pomocy, czy rzeczywiście doszło do naruszenia dobra osobistego w rozumieniu prawa. Warto pamiętać, że konkretne zachowanie czy działanie musi być ocenione obiektywnie i spełnić określone prawem warunki.

Częstym przykładem naruszenia dobra osobistego może być: naruszenie czyjegoś wizerunku poprzez opublikowanie jego zdjęcia bez zgody czy naruszenie dobrego imienia wskutek upubliczniania nieprawdziwych informacji na czyjś temat.

Na czym polega naruszenie dobrego imienia?

Naruszenie dobrego imienia polega na pomówieniu danej osoby o postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w oczach opinii publicznej lub narazić ją na utratę zaufania publicznego. Mogą to być wszelkiego rodzaju działania godzące w reputację oraz szacunek do drugiej osoby, co przejawia się w sferze zewnętrznej.

Dobre imię obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia, w tym osobiste, zawodowe, społeczne oraz, oczywiście, prywatne. Każde działanie, które negatywnie odnosi się do drugiego człowieka i jego życia zawodowego czy rodzinnego, które w efekcie powoduje utratę zaufania do zawodu czy godzi w jego cześć i reputację, będzie naruszeniem dobrego imienia.

Naruszenie dobrego imienia w internecie

Dzisiejsze czasy obfitują w incydenty, podczas których dochodzi do naruszenia dobrego imienia w internecie. Użytkownicy serwisów społecznościowych, grup dyskusyjnych i portali umożliwiających dodawanie komentarzy często czują się anonimowi, a co za tym idzie – bezkarni. Do naruszenia dobrego imienia dochodzi najczęściej poprzez poniżające wpisy i komentarze, wszelkiego rodzaju niepotwierdzone zarzuty czy sugestie działań, które są niezgodne z dobrymi i powszechnie przyjętymi obyczajami. Naruszenie dobrego imienia w internecie to coraz częściej powód do poszukiwania pomocy prawnika i dochodzenia swoich praw przed sądem.

Ochrona dobrego imienia – czego możemy się domagać?

Zgodnie z prawem za naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzony może żądać:

  • zaniechania naruszania dóbr osobistych,
  • usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych (np. poprzez złożenie oświadczenia),
  • zadośćuczynienia pieniężnego na wybrany cel społeczny,
  • zadośćuczynienia pieniężnego jako rekompensaty dla pokrzywdzonego.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!