logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Według kodeksu cywilnego wizerunek jest jednym z dóbr osobistych i podlega ochronie prawnej. Na wizerunek składają się charakterystyczne cechy wyglądu człowieka, jego podobizna, zawarta na przykład na zdjęciu, filmie czy nawet na żywo.

Zgodnie z prawem nie można rozprzestrzeniać czyjegoś wizerunku bez wyraźnej zgody osoby na nim widocznej. Jednak różnego rodzaju naruszenia praw wizerunkowych nie są rzadkością, a każde naruszenie prawa do wizerunku wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Co ważne, konsekwencje prawne mogą być wyciągnięte, gdy do naruszenia praw wizerunkowych rzeczywiście doszło, a sprawca działał bezprawnie. Obowiązek udowodnienia legalności swojego działania ciąży na sprawcy naruszenia.

Kiedy można rozpowszechniać cudzy wizerunek?

Każdy człowiek ma wyłączne prawo decydowania o rozpowszechnianiu swojego wizerunku. Przez rozpowszechnianie rozumie się udostępnianie go publicznie, czyli np. publikację zdjęcia pracownika. Każda taka sytuacja wymaga zezwolenia osoby przedstawionej na zdjęciu, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekuna prawnego. Jednak od tej reguły są pewne wyjątki. Po pierwsze sytuacja, w której udostępniany jest wizerunek osoby znanej (publicznej), gdy zdjęcie zostało wykonane w związku z pełnioną przez nią funkcją. Po drugie, kiedy wizerunek danej osoby stanowi jedynie szczegółowy element całości np. krajobrazu czy zgromadzenia.

Naruszenie prawa do wizerunku – konsekwencje prawne:

W przypadku bezprawnego rozpowszechniania wizerunku, poszkodowanemu przysługują żądania:

  • zaniechania rozpowszechniania wizerunku – można żądać prewencyjnie, czyli przed jego rozpowszechnieniem, jak i po tym fakcie, ale żądanie to musi być obiektywnie uzasadnione;

  • usunięcia skutków naruszenia – może nastąpić na różne sposoby, ale wybrany sposob musi być adekwatny do okoliczności danej sprawy, aby był zadowalający dla poszkodowanego i nie upokarzał sprawcy;

  • zapłaty odszkodowania – powstaje, kiedy poza naruszeniem prawa do wizerunku występuje szkoda majątkowa;

  • zapłaty zadośćuczynienia – można żądać wtedy, gdy występuje szkoda niemajątkowa, a działanie sprawcy było zawinione;

  • zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Poza tym możliwe jest powództwo o ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa do wizerunku. Można je wytoczyć tylko wtedy, gdy zawiodły inne środki ochrony prawnej. Jeżeli naruszenie prawa do wizerunku nie jest dotkliwe, warto rozważyć polubowne rozwiązanie sprawy z udziałem prawnika.

Według kodeksu cywilnego wizerunek jest jednym z dóbr osobistych i podlega ochronie prawnej. Na wizerunek składają się charakterystyczne cechy wyglądu człowieka, jego podobizna, zawarta na przykład na zdjęciu, filmie czy nawet na żywo.

Zgodnie z prawem nie można rozprzestrzeniać czyjegoś wizerunku bez wyraźnej zgody osoby na nim widocznej. Jednak różnego rodzaju naruszenia praw wizerunkowych nie są rzadkością, a każde naruszenie prawa do wizerunku wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Co ważne, konsekwencje prawne mogą być wyciągnięte, gdy do naruszenia praw wizerunkowych rzeczywiście doszło, a sprawca działał bezprawnie. Obowiązek udowodnienia legalności swojego działania ciąży na sprawcy naruszenia.

Kiedy można rozpowszechniać cudzy wizerunek?

Każdy człowiek ma wyłączne prawo decydowania o rozpowszechnianiu swojego wizerunku. Przez rozpowszechnianie rozumie się udostępnianie go publicznie, czyli np. publikację zdjęcia pracownika. Każda taka sytuacja wymaga zezwolenia osoby przedstawionej na zdjęciu, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekuna prawnego. Jednak od tej reguły są pewne wyjątki. Po pierwsze sytuacja, w której udostępniany jest wizerunek osoby znanej (publicznej), gdy zdjęcie zostało wykonane w związku z pełnioną przez nią funkcją. Po drugie, kiedy wizerunek danej osoby stanowi jedynie szczegółowy element całości np. krajobrazu czy zgromadzenia.

Naruszenie prawa do wizerunku – konsekwencje prawne:

W przypadku bezprawnego rozpowszechniania wizerunku, poszkodowanemu przysługują żądania:

  • zaniechania rozpowszechniania wizerunku – można żądać prewencyjnie, czyli przed jego rozpowszechnieniem, jak i po tym fakcie, ale żądanie to musi być obiektywnie uzasadnione;

  • usunięcia skutków naruszenia – może nastąpić na różne sposoby, ale wybrany sposob musi być adekwatny do okoliczności danej sprawy, aby był zadowalający dla poszkodowanego i nie upokarzał sprawcy;

  • zapłaty odszkodowania – powstaje, kiedy poza naruszeniem prawa do wizerunku występuje szkoda majątkowa;

  • zapłaty zadośćuczynienia – można żądać wtedy, gdy występuje szkoda niemajątkowa, a działanie sprawcy było zawinione;

  • zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Poza tym możliwe jest powództwo o ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa do wizerunku. Można je wytoczyć tylko wtedy, gdy zawiodły inne środki ochrony prawnej. Jeżeli naruszenie prawa do wizerunku nie jest dotkliwe, warto rozważyć polubowne rozwiązanie sprawy z udziałem prawnika.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!