Naruszenie praw wizerunkowych prawnik Warszawa

Według kodeksu cywilnego wizerunek jest jednym z dóbr osobistych. Na wizerunek składają się charakterystyczne cechy wyglądu człowieka, jego podobizna, zawarta na przykład na zdjęciu, filmie czy nawet na żywo. Wizerunek jest chroniony prawnie w celu ochrony interesów, dlatego chcąc go przetwarzać, koniecznie musimy wziąć pod uwagę RODO. Mimo to zdarzają się różnego rodzaju naruszenia praw wizerunkowych. Według prawa, nie można rozprzestrzeniać czyjegoś wizerunku bez wyraźnej zgody osoby na nim widocznej. Jeśli sprawca działał bezprawnie, poszkodowany może domagać się dla niego konsekwencji prawnych.

 

Konsekwencje naruszenia praw wizerunkowych- prawnik Warszawa

Prawnik w Warszawie

Każda jednostka ma wyłączne prawo decydowania o rozpowszechnianiu swojego wizerunku. Przez rozpowszechnianie rozumie się udostępnianie go publicznie, czyli np. publikacja zdjęcia pracownika. Każdy taki akt wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, jednak są pewne wyjątki od tej reguły. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy sprawa dotyczy wizerunku osoby znanej, gdy wizerunek został wykonany z związku z pełnioną przez nią funkcją. W drugim przypadku zgoda nie jest wymagana, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegółowy element całości np. krajobrazu czy zgromadzenia. Konsekwencje naruszenia praw wizerunkowych przedstawi prawnik w Warszawie. Są nimi między innymi złożenie stosownego oświadczenia, zadośćuczynienie bądź przyznanie właściwej kwoty na wskazany cel społeczny.

Środki ochrony prawnej

W sytuacji naruszenia praw wizerunkowych, prawnik w Warszawie przedstawi poszkodowanemu możliwe rozwiązania i kroki, które może podjąć. W przypadku bezprawnego rozpowszechnienia wizerunku, osobie na nim przedstawionej przysługują roszczenia, między innymi żądanie zaniechania rozpowszechniania wizerunku, usunięcia jego powstałych skutków czy żądanie określonej kwoty zadośćuczynienia albo przekazania sumy pieniężnej na wybrany cel społeczny. Dla innych sytuacji przewidziane są również inne konsekwencje. Warto powierzyć sprawę naruszenia praw wizerunkowych prawnikowi w Warszawie, który na podstawie swojej szerokiej wiedzy i doświadczenia zaproponuje najlepsze rozwiązanie.