logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Sprzeciw od nakazu zapłatysytuacja ziązana ze sprzeciwem od nakazu zapłaty

 

Otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty? Spokojnie, nic nie jest jeszcze przesądzone – możesz wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty.

W obecnych czasach coraz więcej osób dochodzi swoich praw na drodze sądowej. W efekcie wszczynane jest postępowanie w trybie upominawczym, uproszczonym bądź nakazowym. W wyniku takiego działania i po niejawnym posiedzeniu sądu możemy dostać nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty jest rodzajem wyroku sądu, który zapada bez udziału stron, w oparciu o pozew złożony przez powoda. Wystosowując pozew, powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub świadczeń. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy strona pozwana nie zapłaciła powodowi należnej mu kwoty pieniędzy czy nie spłaca zobowiązania, a także nie reaguje na wezwania do zapłaty.

 

Czy i kiedy składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pozwany, po otrzymaniu nakazu zapłaty, ma dwa tygodnie na uiszczenie należnej powodowi kwoty. Sąd, dostarczając takie pismo, daje jednocześnie do zrozumienia pozwanemu, że ma prawo w przeciągu również dwóch tygodni wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, jeśli nie zgadza się z wyrokiem sądu. Jest więc możliwość odwołania się od tej decyzji, a pouczenie o możliwych jego środkach otrzymamy wraz z wspomnianym dokumentem.

Pamiętaj, że aby wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, musisz umieć go uzasadnić. Na pewno możesz to zrobić w sytuacji, gdy nie pożyczałeś wspomnianych w nakazie środków lub wysokość tej kwoty jest inna albo już ją zwróciłeś. Możesz również w ten sposób przesunąć w czasie spłatę zobowiązania, jednak będzie się to wiązało z opłatą sądową.

 

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania wytycznych, aby sąd nie odrzucił naszego pisma przez wzgląd na niedopełnienie formalności. Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zostać dostarczony do sądu w takiej samej formie, jak sam nakaz i spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. Poza tym musi zawierać odpowiednie informacje oraz załączniki i być przygotowany w co najmniej dwóch kopiach.

Jeśli masz trudności w napisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty i obawiasz się, że popełnisz błędy, chętnie pomogę Ci przygotować takie pismo. Z moją pomocą uzyskamy Twoją wolność finansową.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!