Zgłoszenie znaku towarowego

Chcesz zgłosić i zarejestrować swój znak towarowy? Upewnij się najpierw, że nie narusza znaków innych firm oraz nie jest do nich zbyt podobny.

Każdy przedsiębiorca ma możliwość zabezpieczenia swojej własności oraz uzyskania wyłączności do używania danej symboliki. W tym celu może zastrzec nazwę firmy czy zarejestrować znak lub logo przez zgłoszenie znaku towarowego.

Symbolika Twojej firmy może być również zastrzeżona w innych branżach i obszarach działalności, nie tylko Twojej. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo będzie chronione w przyszłości.

 

Jakie korzyści wynikają ze zgłoszenia znaku towarowego?

Zgłoszenie znaku towarowego daje Ci, jako przedsiębiorcy, wiele możliwości i korzyści oprócz samego faktu, że konkretna symbolika będzie przypisana jedynie Twojej firmie. Rejestracja znaku będzie rzetelnym zabezpieczeniem w przypadku ubiegania się o kredyt, pożyczkę czy leasing. Poza tym firma zyskuje zaufanie, uznanie oraz wiarygodność w oczach klientów na rynku. Będą oni traktować firmę jako pewne, autentyczne i kompetentne przedsiębiorstwo. Zgłoszenie znaku towarowego stanowi także ochronę Twojej domeny internetowej oraz zabezpiecza przed konkurencją, która mogłaby użyć Twojego lub podobnego symbolu.

 

Jak zgłosić znak towarowy?

Zastanów się, na jakim obszarze Twoja firma będzie prowadziła działalność. Jeśli zgłosisz znak towarowy w Polsce, jego ochrona będzie obowiązywała jedynie na terenie naszego kraju. Jest również możliwość unijnego zgłoszenia znaku towarowego, w tym przypadku firma nie będzie miała problemów z wejściem na rynek w żadnym z krajów Unii Europejskiej.

Zgłosić znak towarowy można tradycyjnie lub online. Niezbędne będzie wypełnienie wniosku i przygotowanie wymaganych dokumentów oraz uiszczenie opłaty za zgłoszenie. Dostępność znaku towarowego na rynku zostanie zbadana i zweryfikowana. Może wystąpić w tym czasie ewentualny sprzeciw. Jeśli proces zgłoszenia znaku towarowego przebiegnie pomyślnie, otrzymasz świadectwo rejestracji.