Procesy o kredyty w CHF

Kancelaria Prawna NOVA

Procesy o kredyty w CHF​:

Postępowania w sprawach o udzielenie kredytów w walucie obcej (CHF).

Kancelaria udzieli Państwu wsparcia prawnego w ramach prowadzenia procesu sądowego przeciwko bankowi w związku z udzieleniem kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej (CHF).

Kancelaria udzieli Państwu wsparcia w zakresie:

  • przeprowadzenia analizy treści zawartej umowy o udzielenie kredytu hipotecznego oraz regulaminu kredytu w celu ustalenia, czy zawierają one klauzule niedozwolone (abuzywne);
  • uzyskania od banku historii spłaty kredytu;
  • ustalenia możliwych roszczeń wobec banku, to jest roszczenia o unieważnienie umowy lub roszczenia o ustalenie, że kredyt został udzielony w złotych polskich (tzw. odfrankowienie kredytu);
  • przygotowania pozwu przeciwko bankowi;
  • profesjonalnej reprezentacji przed sądem w trakcie postępowania sądowego.